Onze software

Pensioenverdeling bij echtscheiding

Berekenen van pensioenverdeling voor beide partners

De pensioenregelingen van beide partners worden in 1 berekening naast elkaar gezet zodat het mogelijk is tot een optimale verdeling te komen, zowel van uitkeringen als van de onderliggende waarde.

Berekenen van conversie voor beide partners

In het verdeelscherm kan per pensioenregeling gekozen worden voor verevening of conversie. Zo kan iedere regeling optimaal verdeeld worden.

Pensioenplan maken

De software biedt de mogelijkheid een korte samenvatting van de verdeling te tonen of een uitgebreid Pensioenplan op te stellen waar de totale verdeling inclusief toelichting aan de orde komt.

Wettelijke mededelingsformulieren genereren

Voor iedere pensioenregeling moet een wettelijk voorgeschreven formulier aan de pensioenuitvoerder gestuurd worden. De software genereert deze formulieren automatisch en vult zoveel mogelijk gegevens al voor u in.

Convenantteksten genereren

Per pensioenregeling genereert de software een tekst die opgenomen kan worden in het echtscheidingsconvenant. Uiteraard kunnen de teksten door de gebruiker aangepast worden zodat een optimale match tussen de verdeling en de vastlegging ontstaat.

Verevening

Standaard staat in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) een 50/50 verdeling van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Uiteraard kan de software dit berekenen. Dit hoeft echter niet voor elke pensioenregeling een 50/50-verdeling te zijn. In bepaalde gevallen kan het verstandiger zijn om een pensioen helemaal niet te verdelen en de ex-partner daarvoor te compenseren of een groter deel van een ander pensioen aan de ex-partner te laten toekomen. Pensioenfondsen en verzekeraars maken deze berekeningen en afwegingen niet. Wij doen dat wel. Onze software kan elk gewenst percentage aan de partner toedelen. Bovendien maakt onze software de verdeling tussen beide partners inzichtelijk en dat is uniek in Nederland!

Conversie

Behalve voor verevening kunnen partijen ook voor conversie kiezen. In dat geval krijgt de partner die het pensioen niet heeft opgebouwd, een zelfstandig recht op ouderdomspensioen bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de partner die het pensioen wel heeft opgebouwd. Hierbij wordt een deel van het ouderdomspensioen samen met het recht op bijzonder partnerpensioen omgezet (vandaar conversie). Na de omzetting is er geen bijzonder partnerpensioen meer. Bij overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd, krijgt de ex-partner dus geen uitkering. De uitkering van het zelfstandig recht op ouderdomspensioen is onafhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de partner die het pensioen heeft opgebouwd. De zelfstandige uitkering wordt pas uitbetaald vanaf het moment dat de ex-partner de pensioenleeftijd bereikt. Onze software kan voor elke pensioenregeling afzonderlijk conversie doorrekenen. Ook hier kan weer voor beide partners de beste optie bepaald worden.

Afzien van bijzonder partnerpensioen

Het is mogelijk om af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen blijft in dat geval bij degene die het heeft opgebouwd. Hij of zij kan dit bijvoorbeeld uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen, meestal op de pensioeningangsdatum. Door aan te vinken of het bijzonder partnerpensioen meegaat met de ex-partner, kan de gewenste verdeling worden bereikt. Als niet is aangevinkt dat het bijzonder partnerpensioen daadwerkelijk naar de partner gaat, blijft dit dus achter voor degene die het heeft opgebouwd. Zeker geen standaard in pensioenverdelingssoftware maar een extra mogelijkheid die onze software ondersteunt!

Interesse in een abonnement?
Neem contact met ons op.