Online inloopspreekuur

Iedere eerste maandag van de maand

Smart Software biedt abonnees met een jaarabonnement de mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen tijdens het maandelijkse online inloopspreekuur. Het spreekuur wordt iedere eerste maandag van de maand gehouden van 13.30 tot 16.30 uur, behalve in de maanden januari, juli en augustus. 

Individueel online inloopspreekuur

Indien abonnees met vakinhoudelijke vragen of afwegingen zitten, ook op dossierniveau, kunnen zij die tijdens het inloopspreekuur stellen. Onze professionele pensioendeskundigen zullen de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Dit kan telefonisch of via een TEAMS-meeting. Het is voldoende om een mailtje naar info@smartsoftware,nu te sturen met als onderwerp ‘inloopspreekuur’ en uw voorkeurstijdstip. Het is prettig indien er van tevoren al informatie bekend is maar dat is niet noodzakelijk. 

Intervisie online inloopspreekuur

Indien abonnees met vakinhoudelijke vragen of afwegingen zitten, ook op dossierniveau, die zij graag met andere abonnees willen bespreken of delen, kunnen zij die tijdens het intervisie inloopspreekuur stellen maar dan in “groepsverband”. Onze professionele pensioendeskundigen zullen de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Dit wordt via een TEAMS-meeting vormgegeven zodat de deelnemende abonnees ook met elkaar in discussie en overleg kunnen. Het is voldoende om een mailtje naar info@smartsoftware,nu te sturen met als onderwerp ‘Intervisie inloopspreekuur’. Het tijdstip wordt in overleg bepaald. Het is prettig indien er van tevoren al informatie bekend is maar dat is niet noodzakelijk. 

Urgente vragen buiten het online inloopspreekuur

Naast de online (intervisie) inloopspreekuren kan het voorkomen dat een abonnee met een urgente vraag zit die niet kan wachten. Natuurlijk kunt u die altijd aan onze pensioendeskundigen stellen. De pensioendeskundige plant in dat geval een individueel overleg met de abonnee in. Indien de vraagstelling te complex is voor de abonnee en deze er ook na overleg en aansturing van de pensioendeskundige niet uitkomt, kunnen er afspraken gemaakt worden tussen de pensioendeskundige en de abonnee. Deze afspraken, waarbij de inzet, het tarief en de voorwaarden voor deze inzet worden bepaald, gaan buiten Smart Software om.