Benaderde Marktwaarde berekening

Binnenkort beschikbaar

Smart Software biedt professionals zoals advocaten, notarissen, scheidingsbemiddelaars en financieel adviseurs Benaderde Marktwaarde berekeningssoftware.

Pensioenwaardering

Met de Benaderde Marktwaarde module kunnen premievrije pensioenrechten in eigen beheer gewaardeerd worden. De waardering is zowel geschikt voor de fiscale balans als voor de commerciële balans. De Best Estimate methode die door de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt voorgeschreven kan berekend worden maar ook de commerciële waarde die de Belastingdienst hanteert voor de dividendtoets.

Stamrechten/lijfrenteberekeningen

De Benaderde Marktwaarde module kan ook stamrechten en lijfrenten in eigen beheer berekenen en waarderen. Vanuit een beschikbare bruto koopsom kunnen periodieke uitkeringen berekend worden, zowel levenslang als tijdelijk. Vanuit periodieke uitkeringen kan een bruto koopsom worden berekend of een waardering.  De waardering is zowel geschikt voor de fiscale balans als voor de commerciële balans. Ook berekeningen op 2 levens behoren tot de mogelijkheden.

Afkoopsommen alimentatie

Met de Benaderde Marktwaarde module kunnen ook afkoopsommen voor alimentatie worden berekend. Als partijen over willen gaan tot finale afrekening, berekent deze module hoeveel vergoed dient te worden voor het afkopen van een alimentatieverplichting. Ook andere vormen van compensatie van één van beide partijen door middel van een bedrag ineens kunnen met deze module berekend worden.